Aktualności

Najnowsze informacje z rynku nieruchomości

Najczęściej kupowane nieruchomości – analiza preferencji nabywców

news_01

Na podstawie corocznych badań ankietowych popytu mieszkaniowego w 3 największych miastach Polski – Warszawie, Krakowie i Wrocławiu – realizowanych przez Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości można stwierdzić, że wyniki badań w kilku ostatnich latach we wszystkich miastach w znacznej części pokrywają się ze sobą, co pokazuje, że sytuacja rynkowa nie zmienia się drastycznie z roku na rok, a preferencje nabywców mieszkań są stosunkowo stabilne.

NA JAKIE NIERUCHOMOŚCI JEST POPYT – POSZUKIWANE MIESZKANIA

We wszystkich miastach występują podobne tendencje co do wielkości mieszkań pod kątem liczby pokoi – najczęściej poszukiwane są mieszkania dwu-  albo trzypokojowe (Warszawa – ok. 80%, Kraków ok. 66%, Wrocław ok. 88% badanych). Co ciekawe niezbyt dużą popularnością cieszą się tzw. kawalerki (zaledwie kilka % zainteresowanych w tych 3 miastach).
Popyt mieszkaniowy dotyczy głównie mieszkań o powierzchniach średnich pomiędzy 40-60 m kw. Takich lokali szuka około 40% badanych w Krakowie oraz ponad 50% w Warszawie i Wrocławiu.
W ostatnich latach we wszystkich badanych miastach zauważalna jest wśród potencjalnych nabywców tendencja preferowania mieszkań ze stosunkowo dużą liczbą pokoi przypadającą na konkretną powierzchnię. Związane jest to z ograniczeniami budżetowymi (zdolność kredytowa), a nabywcy kierują się głównie chęcią posiadania możliwie dużej liczby pokoi, niekoniecznie na dużej powierzchni. Mniejsze znaczenie ma tutaj funkcjonalność rozwiązań – część nabywców, w sytuacji ograniczeń budżetowych, zdaje się akceptować podział powierzchni mieszkania na niewielkie pomieszczenia (np. małe sypialnie) oraz łączenie funkcji kuchni oraz salonu (tzw. aneksy kuchenne).

PREFERENCJE NABYWCÓW – CECHY MIESZKAŃ

Najważniejszym i podstawowym kryterium wyboru konkretnego mieszkania spośród oferty deweloperów jest cena – we wszystkich miastach ponad  80% potencjalnych nabywców wskazywało ten czynnik jako decydujący przy wyborze lokalu, konfrontowany z ograniczeniami budżetowymi (np. zdolnością kredytową), a więc wyznaczający zbiór opcji, z których dokonany zostanie ostateczny wybór. Dopiero na kolejnych miejscach pojawiały się takie cechy jak metraż, funkcjonalność, standard, bezpieczeństwo, lokalizacja. We wszystkich 3 miastach widać bardzo zbliżone preferencje w zakresie kryteriów branych pod uwagę przy wyborze mieszkania, a struktura preferencji nabywców jest bardzo stabilna w czasie – hierarchia ważności kryteriów analizowana corocznie nie odbiega od wyników uzyskiwanych w latach poprzednich. Ciekawą obserwacją jest to, że we wszystkich miastach tylko kilkanaście % badanych wskazało lokalizację jako kryterium brane pod uwagę w wyborze mieszkania w inwestycji deweloperskiej. Dużo większe znaczenie okazała się mieć dostępność komunikacyjna niż samo położenie na terenie miasta, co sugerowałoby, że nabywcy akceptują nawet mniej popularne lokalizacje jeśli tylko są one dobrze skomunikowane z centrum miasta.
W świetle badań zdecydowanie największą potencjalną wadą inwestycji jest ekspozycja na ruchliwą ulicę – we wszystkich 3 miastach jako czynnik negatywny wskazywało ok. 70% badanych.